Производствен процес

Чекор 1:
Проверка на цртежи

Чекор 2:
Изработка на мувла

Чекор 3:
Подгответе UHPC материјали

Чекор 4:
Обработка

Чекор 5:
Инспекција

Чекор 5
Собрание

Чекор 6:
Испорака