Поврзување на површината

  • Resurfacing

    Поврзување на површината

    Прецизните компоненти и мерните алатки ќе се истрошат за време на употребата, што резултира со проблеми со точноста. Овие мали точки на абење обично се резултат на континуирано лизгање на делови и/или алатки за мерење долж површината на гранитната плоча.