Машински кревет

  • Mineral Filling Machine Bed

    Кревет за машина за полнење минерали

    Челични, заварени, метални обвивки и леани конструкции се полни со минерални леања поврзани со епоксидна смола со намалување на вибрациите

    Ова создава композитни структури со долгорочна стабилност кои нудат и одлично ниво на статичка и динамичка ригидност

    Достапно и со материјал за полнење што апсорбира зрачење