Машина за балансирање на тврди лежишта

  • Universal joint dynamic balancing machine

    Универзална заедничка машина за динамичко балансирање

    ZHHIMG обезбедува стандарден опсег на универзални динамички балансирачки машини за спојување кои можат да ги балансираат роторите со тежина од 50 кг до максимум 30.000 кг со дијаметар од 2800 мм. Како професионален производител, inanинан Кединг, исто така, произведува специјални хоризонтални динамички балансирачки машини, кои можат да бидат соодветни за сите видови ротори.