Придружи ни се

  • Recruiting Mechanical Design Engineers

    Регрутирање инженери за механички дизајн

    1) Преглед на цртање Кога доаѓаат нови цртежи, машинскиот инженер мора да ги прегледа сите цртежи и технички документи од клиентот и да се увери дека условот е завршен за производство, цртежот 2Д одговара на 3D моделот и барањата на клиентот се совпаѓаат со она што го цитиравме. ако не, ...
    Прочитај повеќе