Владетел на плоштадот Гранит Три

  • Precision Granite Tri Square Ruler

    Прецизен гранит Три плоштад владетел

    Настојувајќи пред вообичаените трендови во индустријата, ние се стремиме да произведеме висококвалитетен прецизен триаголен квадрат од гранит. Користејќи го најдобриот црн inanинан црн гранит како суровина, прецизниот триаголен квадрат од гранит идеално се користи за да се проверат трите координати (т.е. X, Y и Z оската) на спектарните податоци на обработени компоненти. Функцијата на гранит Три плоштад владетел е слична со гранит плоштад владетел. Може да му помогне на корисникот што произведува машински алати и машини да изврши инспекција и пишување под прав агол на делови/работни парчиња и да го измери нормалното на деловите.