Собрание на гранит

  • CNC Granite Assembly

    Собрание на ЦПУ гранит

    ZHHIMG® обезбедува специјални гранитни подлоги според специфичните потреби и цртежи на Клиентот: гранитни основи за машински алати, машини за мерење, микроелектроника, ЕДМ, дупчење табли со печатени кола, подлоги за клупи за тестирање, механички структури за истражувачки центри итн.