Паралели со гранит

  • Precision Granite Parallels

    Паралели со прецизен гранит

    Ние можеме да произведеме прецизни гранитни паралели со различна големина. Верзиите 2 Лице (завршени на тесните рабови) и 4 Лица (завршени од сите страни) се достапни како Степен 0 или Степен 00 /Одделение Б, А или АА. Паралелите со гранит се многу корисни за изведување машински поставки или слично, каде што тест -дел треба да се потпре на две рамни и паралелни површини, во суштина создавајќи рамна рамнина.