Процес на обработка на стакло

Чекор 1:
Проверка на цртежите

Чекор 2:
Избор на метален материјал

Чекор 3:
Ставете го материјалот во работилница за постојана температура и прашина 24 часа за третман на постојана температура

Чекор 4:
Обработка на материјал преку Центарот за обработка

Чекор 5:
Инспекција и калибрација

Чекор 6:
Рачно мелење

Чекор 7
Инспекција

Чекор 8
Пакување и испорака