Оптичка површинска плоча

  • Optic Vibration Insulated Table

    Табела со оптичка вибрација изолирана

    Научните експерименти во денешната научна заедница бараат с and попрецизни пресметки и мерења. Затоа, уредот што може да биде релативно изолиран од надворешната средина и пречки е многу важен за мерење на резултатите од експериментот. Може да поправа разни оптички компоненти и опрема за снимање со микроскоп, итн. Платформата за оптички експерименти, исто така, стана неопходен производ во експериментите за научно истражување.